Financování a Plán výstavby


Vážení zájemci, pokud se Vám zamlouvá dům z naší nabídky a uvažujete o jeho koupi, je třeba se ujistit, že návrh financování je pro obě strany vyhovující. Zde uvádíme postup našeho financování, konzultace jsou po dohodě s naším finančním odborníkem.

Kroky financování

 • Rezervace

  Úhrada 2% z ceny domu do 5 dnů od podpisu smlouvy o rezervaci - čas pro klientské změny a příprava na další financování nemovitosti

 • Kupní smlouva

  Postupná úhrada 90% z ceny domu ( do 20 dnů od podpisu 30% z ceny domu, po vyhotovení základové desky 10% z ceny domu, po dokončení hrubé stavby 50% z ceny domu)

 • Zápis na Katastrální úřad

  Kolaudace - úhrada 8% z ceny domu

 • Předání domu

Plán výstavby

Územním řízením byl vydán souhlas pro vybudování obytné zástavby rodinných domů v místě Blatec – Kocanda. Stavební povolení očekáváme na konci roku 2021. Touto skutečností zahajujeme v říjnu 2021 novou výstavbu rodinných domů pod názvem Bydlení Blatec. Samotné výstavbě domů předchází výkopové práce pro napojení se na všechny sítě v obci a na hlavní silnici. Na konci výstavby bude zbudována asfaltová příjezdová komunikace s obratištěm a podélnými parkovacími místy pro větší komfort bydlení. Na konci ulice vznikne zelená, veřejná plocha pro odpočinek a volný čas. Níže popisujeme jednotlivé kroky samotné výstavby domů.

 • TERÉNNÍ PRÁCE, BUDOVÁNÍ SÍTÍ A PŘÍPOJEK

  Zahájení prací v místě stavby, výkopové práce, sejmutí ornice, vytyčení stavby, zpevnění ploch.

 • ZALOŽENÍ DOMU, VYBUDOVÁNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY

  Budování základů betonovými pasy, vylití základové desky domu. Čas pro klientské změny a úpravy domu.

 • VÝSTAVBA HRUBÉ STAVBY

  Výstavba nosných stěn, stropní konstrukce, střešní konstrukce. Čas pro určení elektroinstalace, výběr koupelnových obkladů a sanity, podlahy, kuchyně, dveří.

 • VNITŘNÍ INSTALACE

  Natažení vnitřních rozvodů v domě, omítek, podlahy.

 • zateplení a fasáda

  Práce na dokončení vnějších omítek.

 • ZPEVNĚNÍ PLOCH KOLEM DOMU

  Zpevnění a položení zámkové dlažby na příjezdovou cestu k domu a prostoru garáže.

 • REVIZE INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

  Odzkoušení elektroinstalace, plynu, vodo – topo, zajištění revizí.

 • KOLAUDACE DOMU

  Přihlášení stavby a získání čísla popisného, zapsaní stavby na katastrální úřad.

Bydlení blatec logo

Kontaktujte nás

+420 777 036 845

2021 © Bydlení Blatec. Všechna práva vyhrazena. 
Stránky vytvořil Mějweb.cz